Shankara Mahadeva Chandrachooda

Shankara Mahadeva Chandrachooda is a Malayalam song from the Album Karmayogi. Shankara Mahadeva Chandrachooda singer is Anoop Sankar. Shankara Mahadeva Chandrachooda music directed by Navneeth Sundar.

Shankara Mahadeva Chandrachooda Song Lyrics

Chandrachooda sivasankara parvathy ramana
ninage namo namo
Chandrachooda sivasankara parvathy ramana
ninage namo namo
Sundhara tharathiragadhara hara
Sundhara tharathiragadhara hara

Gangadhara gajacharvaam bharathara
Gangadhara gajacharvaam bharathara
Chandrachooda sivasankara parvathy ramana
ninage namo namo

Sadhyo jaathamaam vadhanam
Gangachandra samagama theertham
Pranavam naadhamay unarum
Thudiyo vedha kalamritha punyam

Prakrithiyum ninnil vikrithiyum ninnil
Swarangalilay layangalilay sakthiswaroopam
Om sivoham Sree sivoham
Om sivoham rudram sreekaram

Koralali vasima rudrakshavu dharasida
parama vyashanavanu neene….
Garuda gamana namma purandara vittalana
praana priyanu neene….

Chandrachooda sivasankara parvathy ramana
ninage namo namo…
Thaanam tha thanam tha…

Madhyamam Mamakamam Ekavam
Poornavam sunyavam Ekanum
Krishnanum Mudhranum Ekane